تاریخ عثمانی -مجموعه 4 جلدی

گروه مولفان:
اسماعیل حقی اوزون چارشی لی (نویسنده) | وهاب ولی (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
تاریخ عثمانی -مجموعه 4 جلدی عنوان کتابی است از اسماعیل حقی اوزون چارشی لی با ترجمه‌ی وهاب ولی که در 0 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسماعیل حقی اوزون چارشی لی، کتاب‌های تاریخ عثمانی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، تاریخ عثمانی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، تاریخ عثمانی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
72,500 تومــان