70 نمونه آزمون تافل رهنما (واژگان)

مولف:
ابراهیم نظری تیموری (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
70 نمونه آزمون تافل رهنما (واژگان) عنوان کتابی است از ابراهیم نظری تیموری که در 813 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم نظری تیموری، کتاب‌های تقویت شنیداری تافل رهنما(رهنما)، تافل راهنما(رهنما)، تافل رهنما(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.