70 نمونه آزمون تافل رهنما (واژگان)

مولف:
ابراهیم نظری تیموری (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
70 نمونه آزمون تافل رهنما (واژگان) عنوان کتابی است از ابراهیم نظری تیموری که در 813 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از ابراهیم نظری تیموری، کتاب‌های تقویت شنیداری تافل رهنما(رهنما)، تافل راهنما(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.