نثر ذهن گرای فارسی

گروه مولفان:
عالم جان خواجه مرداف (نویسنده) | عهدیه فاضلی (نویسنده) | اکرم باروطی (نویسنده)

ناشر:
روزگار

درباره کتاب:
نثر ذهن گرای فارسی عنوان کتابی است از اکرم باروطی که در 284 صفحه و توسط انتشارات روزگار در سال 1394 به چاپ رسیده است. از اکرم باروطی، کتاب ادبیات عهد مشروطیت ایران(روزگار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان