فرهنگ بزرگ زیست شناسی انگلیسی-فارسی

مولف:
رحیم هنرنژاد (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ بزرگ زیست شناسی انگلیسی-فارسی عنوان کتابی است از رحیم هنرنژاد که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از رحیم هنرنژاد، کتاب مبانی و قوانین ژنتیک(دانشگاه گیلان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.