سرگذشت مهاتماگاندی (همراه با تاریخچه هند و ترورهای سیاسی)

مولف:
کیانا ملکی (نویسنده)

ناشر:
اشاره

درباره کتاب:
سرگذشت مهاتماگاندی (همراه با تاریخچه هند و ترورهای سیاسی) عنوان کتابی است از کیانا ملکی که در 77 صفحه و توسط انتشارات اشاره در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گاندی، موهنداس کارمچاند،. 1948 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.