فرهنگ امثال و حکم (فارسی-انگلیسی)

گروه مولفان:
منوچهر ثابتیان (نویسنده) | حسین ابوالحسنی (نویسنده) | اسماعیل ضیاء (گردآورنده) | لطفعلی خنجی (ویراستار)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
فرهنگ امثال و حکم (فارسی-انگلیسی) عنوان کتابی است از منوچهر ثابتیان که در 0 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ضرب المثل های انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.