تحلیل کاربردی خواب و رویا (مبتنی بر تئوری روان کاوی پرفسور کارل گوستاو یونگ)

گروه مولفان:
رابرت ا جانسون (نویسنده) | کارل گوستاو یونگ (نویسنده) | نیلوفر نواری (مترجم)

ناشر:
بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده)

درباره کتاب:
تحلیل کاربردی خواب و رویا (مبتنی بر تئوری روان کاوی پرفسور کارل گوستاو یونگ) عنوان کتابی است از رابرت ا جانسون با ترجمه‌ی نیلوفر نواری که در 180 صفحه و توسط انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Inner work: using dreams and active imagination for personal growth. موضوع اصلی این کتاب خواب دیدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت ا جانسون، کتاب‌های که عشق آسان نمود اول(مهراندیش)، تخیل فعال(بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده))، زندگی نزیسته ات را زندگی کن(بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده))، مرد ایده آل(بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
خواب دیدن
تخیل