مهتاب در قلمرو شب (مجموعه غزل)

مولف:
خسرو احتشامی هونه گانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مهتاب در قلمرو شب (مجموعه غزل) عنوان کتابی است از خسرو احتشامی هونه گانی که در 156 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از خسرو احتشامی هونه گانی، کتاب‌های چراغان شب باران(علم)، عاشقانه های کهن سالی(فصل پنجم)، مجری معانی(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,900 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14