واحد کار خیابان تکمیلی

گروه مولفان:
محمد تقی معتمدی (نویسنده) | زهرا ولی زاده علی آبادی (نویسنده) | سولماز اریمی (نویسنده) | ساجده بگ محمدی (تصویرگر)

ناشر:
آبرنگ

درباره کتاب:
واحد کار خیابان تکمیلی عنوان کتابی است از محمد تقی معتمدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آبرنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رنگ آمیزی برای کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی معتمدی، کتاب‌های واحد کار آموزشگاه تکمیلی(آبرنگ)، واحد کار ماهی تکمیلی(آبرنگ)، واحد کار آموزشگاه مقدماتی(آبرنگ)، واحد کار خانه تکمیلی(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.