واحد کار خیابان تکمیلی

گروه مولفان:
محمد تقی معتمدی (نویسنده) | زهرا ولی زاده علی آبادی (نویسنده) | سولماز اریمی (نویسنده) | ساجده بگ محمدی (تصویرگر)

ناشر:
آبرنگ

درباره کتاب:
واحد کار خیابان تکمیلی عنوان کتابی است از محمد تقی معتمدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آبرنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رنگ آمیزی برای کودکان است. از محمد تقی معتمدی، کتاب‌های واحد کار آموزشگاه تکمیلی(آبرنگ)، واحد کار ماهی تکمیلی(آبرنگ)، واحد کار آموزشگاه مقدماتی(آبرنگ)، واحد کار خانه تکمیلی(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.