پیشخوانی در تعزیه

مولف:
اردشیر صالح پور (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
پیشخوانی در تعزیه عنوان کتابی است از اردشیر صالح پور که در 114 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیش خوانی در تعزیه است. از اردشیر صالح پور، کتاب اندرحکایت بلدیه اصفهان(صنوبر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,600 تومــان
موضوعات کتاب
پیش خوانی در تعزیه