اسرارنامه، با مقدمه ای از زندگینامه عطار نیشابوری

مولف:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
صفی علیشاه

درباره کتاب:
اسرارنامه، با مقدمه ای از زندگینامه عطار نیشابوری عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 195 صفحه و توسط انتشارات صفی علیشاه در سال 1376 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ق 6