اسرارنامه، با مقدمه ای از زندگینامه عطار نیشابوری

مولف:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
صفی علیشاه

درباره کتاب:
اسرارنامه، با مقدمه ای از زندگینامه عطار نیشابوری عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 195 صفحه و توسط انتشارات صفی علیشاه در سال 1376 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ق 6