به دوست خود نخند، عقل مال همه است

گروه مولفان:
فروغ حاشابیگی (مترجم) | لی لا دانشور (تصویرگر) | منوچهر کریم زاده (اقتباس کننده)

ناشر:
اشاره

درباره کتاب:
به دوست خود نخند، عقل مال همه است عنوان کتابی است با ترجمه فروغ حاشابیگی که در 7 صفحه و توسط انتشارات اشاره در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است.
قیمت کتاب
1,000 تومــان
موضوعات کتاب
داستان های حیوانات