شاپور بزرگ قدرتمندترین پادشاه ساسانی

مولف:
سعید قانعی (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
شاپور بزرگ قدرتمندترین پادشاه ساسانی عنوان کتابی است از سعید قانعی که در 399 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از سعید قانعی، کتاب‌های نخست وزیران ایران(علمی)، اطلاعات عمومی سخن(سخن)، سلسله قاجاریه(آوای عشق)، انقلاب و ضد انقلاب(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.