روشنفکر و مسئولیت او در جامعه

مولف:
علی شریعتی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات قلم

درباره کتاب:
روشنفکر و مسئولیت او در جامعه عنوان کتابی است از علی شریعتی که در 64 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات قلم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی شریعتی، کتاب‌های کتاب اندیشه(حکایت قلم نوین)، برگزیده اقبال لاهوری(الهام)، دلتنگی(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، آثار جوانی(چاپخش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.