روشنفکر و مسئولیت او در جامعه

مولف:
علی شریعتی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات قلم

درباره کتاب:
روشنفکر و مسئولیت او در جامعه عنوان کتابی است از علی شریعتی که در 64 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات قلم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. از علی شریعتی، کتاب‌های کتاب اندیشه(حکایت قلم نوین)، برگزیده اقبال لاهوری(الهام)، دلتنگی(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، آثار جوانی(چاپخش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.