با چراغ در آینه های قناس (میراث رمانتیسم در ادبیات نمایشی پسامدرن انگلیسی)[تئاتر و قلم/ 7]

مولف:
بهزاد قادری (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
با چراغ در آینه های قناس (میراث رمانتیسم در ادبیات نمایشی پسامدرن انگلیسی) [تئاتر و قلم/7] عنوان کتابی است از بهزاد قادری که در 487 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه انگلیسی است. از بهزاد قادری، کتاب‌های پا برهنه در آتن(شرکت نشر قطره)، ضرورت تئاتر(مینوی خرد)، مویزی در آفتاب(شرکت نشر قطره)، پرگنت(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.