با چراغ در آینه های قناس (میراث رمانتیسم در ادبیات نمایشی پسامدرن انگلیسی)[تئاتر و قلم/ 7]

مولف:
بهزاد قادری (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
با چراغ در آینه های قناس (میراث رمانتیسم در ادبیات نمایشی پسامدرن انگلیسی) [تئاتر و قلم/7] عنوان کتابی است از بهزاد قادری که در 487 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهزاد قادری، کتاب‌های پا برهنه در آتن(شرکت نشر قطره)، ضرورت تئاتر(مینوی خرد)، مویزی در آفتاب(شرکت نشر قطره)، پرگنت(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.