گذر از آرمان خواهی (هشتاد و چند سال خاطره)

مولف:
محمد تقی صالحی (نویسنده)

ناشر:
پورشاد

درباره کتاب:
گذر از آرمان خواهی (هشتاد و چند سال خاطره) عنوان کتابی است از محمد تقی صالحی که در 0 صفحه و توسط انتشارات پورشاد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی صالحی، کتاب‌های راهکارهای عملی رفتار با کودک و نوجوان(فرهنگ و هنر)، چگونه معاشرت کنیم؟(فرهنگ و هنر)، چگونه معاشرت کنیم؟(فرهنگ و هنر)، اصول متالورژی فیزیکی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.