اندیشه های الهام بخش در 505 جمله طلایی (جیبی)

مولف:
سید محمود طاهری بردسیری (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
اندیشه های الهام بخش در 505 جمله طلایی (جیبی) عنوان کتابی است از سید محمود طاهری بردسیری که در 0 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلمات قصار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمود طاهری بردسیری، کتاب‌های اندیشه های الهام بخش در 404 جمله طلایی(خدمات فرهنگی کرمان)، اندیشه های الهام بخش در 606 جمله طلایی(خدمات فرهنگی کرمان)، مقدمه ای بر مسئله حجاب و عفاف(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
کلمات قصار