تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر (از آغاز سلطنت قاجارها تا سرانجام فتحعلی شاه: دوجلدی)[اساطیر]

گروه مولفان:
سعید نفیسی (نویسنده) | عبدالکریم جربزه دار (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر (از آغاز سلطنت قاجارها تا سرانجام فتحعلی شاه: دوجلدی) [اساطیر] عنوان کتابی است از سعید نفیسی که در 888 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید نفیسی، کتاب‌های ابن سینا(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، ایلیاد(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، دیوان کامل شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی(بدرقه جاویدان)، دیوان وحشی بافقی(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.