دیوان و فالنامه حافظ شیرازی با معنی

مولف:
شمس الدین محمد حافظ (نویسنده)

ناشر:
گلپا

درباره کتاب:
دیوان و فالنامه حافظ شیرازی با معنی عنوان کتابی است از شمس الدین محمد حافظ که در 0 صفحه و توسط انتشارات گلپا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از شمس الدین محمد حافظ، کتاب‌های دیوان حافظ(پارس کتاب)، دیوان حافظ(پیمان)، دیوان حافظ(خانه فرهنگ و هنر گویا)، دیوان حافظ(سه بعدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.