تعبیر خواب

گروه مولفان:
حبیش بن ابراهیم تفلیسی (نویسنده) | محمد بن سیرین ابن سیرین (نویسنده)

ناشر:
گلپا

درباره کتاب:
تعبیر خواب عنوان کتابی است از حبیش بن ابراهیم تفلیسی که در 0 صفحه و توسط انتشارات گلپا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طالع بینی باخوابگزاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حبیش بن ابراهیم تفلیسی، کتاب‌های کلیات تعبیر خواب(دل آگاه)، کامل التعبیر تفلیسی(نشر نی)، فرهنگ کامل تعبیر خواب(راستین)، دائره المعارف تعبیرخواب(معیار علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان