تعبیر خواب

گروه مولفان:
حبیش بن ابراهیم تفلیسی (نویسنده) | محمد بن سیرین ابن سیرین (نویسنده)

ناشر:
گلپا

درباره کتاب:
تعبیر خواب عنوان کتابی است از حبیش بن ابراهیم تفلیسی که در 0 صفحه و توسط انتشارات گلپا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طالع بینی باخوابگزاری است. از حبیش بن ابراهیم تفلیسی، کتاب‌های کلیات تعبیر خواب(دل آگاه)، کامل التعبیر تفلیسی(نشر نی)، فرهنگ کامل تعبیر خواب(راستین)، دائره المعارف تعبیرخواب(معیار علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان