فرهنگ افعال زبان آلمانی (کلیه افعال بی قاعده زبان آلمانی)

مولف:
حسین پنبه چی (نویسنده)

ناشر:
دنیای نو

درباره کتاب:
فرهنگ افعال زبان آلمانی (کلیه افعال بی قاعده زبان آلمانی) عنوان کتابی است از حسین پنبه چی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دنیای نو در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین پنبه چی، کتاب‌های فرهنگ فارسی - آلمانی(دنیای نو)، فرهنگ آلمانی-فارسی(دنیای نو)، فرهنگ فارسی-آلمانی(دنیای نو)، دستور جامع زبان آلمانی(دنیای نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان