سی پاره عشق (تفسیر غزل های دیوان شمس تبریزی)

گروه مولفان:
مجید سرمدی (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
سی پاره عشق (تفسیر غزل های دیوان شمس تبریزی) عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 286 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.