متن کامل مثنوی معنوی (به اهتمام رینولد نیکلسن)

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | رنلد الین نیکلسون (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
متن کامل مثنوی معنوی (به اهتمام رینولد نیکلسن) عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 7ق