ظهور و سقوط بنیاد گرایی (افغانستان)[جامعه شناسی/ 7]

مولف:
محمد قراگوزلو (نویسنده)

ناشر:
قصیده سرا

درباره کتاب:
ظهور و سقوط بنیاد گرایی (افغانستان) [جامعه شناسی/7] عنوان کتابی است از محمد قراگوزلو که در 0 صفحه و توسط انتشارات قصیده سرا در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افغانستان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد قراگوزلو، کتاب‌های امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی(موسسه انتشارات نگاه)، بحران(موسسه انتشارات نگاه)، چنین گفت شیخ نیشابور(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.