دانش خانواده و جمعیت (مطابق با جدیدترین سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل استفاده دانشجویان کلیه رشته ها)

گروه مولفان:
علیرضا کافی احمدی (نویسنده) | وجیهه شهریار محمدی (نویسنده)

ناشر:
هنر اول

درباره کتاب:
دانش خانواده و جمعیت (مطابق با جدیدترین سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل استفاده دانشجویان کلیه رشته ها) عنوان کتابی است از علیرضا کافی احمدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات هنر اول در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تنظیم خانواده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.