مدیریت مالی -جلد 1

گروه مولفان:
عبدالمجید دهقان (نویسنده) | شهرزاد کاشانی تبار (نویسنده) | رحمان دوستیان (نویسنده)

ناشر:
نوید حکمت

درباره کتاب:
مدیریت مالی -جلد1 عنوان کتابی است از عبدالمجید دهقان که در 374 صفحه و توسط انتشارات نوید حکمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از عبدالمجید دهقان، کتاب مدیریت مالی(نوید حکمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.