مدیریت مالی -جلد 2

گروه مولفان:
عبدالمجید دهقان (نویسنده) | شهرزاد کاشانی تبار (نویسنده) | رحمان دوستیان (نویسنده)

ناشر:
نوید حکمت

درباره کتاب:
مدیریت مالی -جلد2 عنوان کتابی است از عبدالمجید دهقان که در 264 صفحه و توسط انتشارات نوید حکمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت مالی است. از عبدالمجید دهقان، کتاب مدیریت مالی(نوید حکمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.