ماشین های الکتریکی1و2 (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
سید مجتبی آقامیرسلیم (نویسنده) | رضا پژمانفر (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
ماشین های الکتریکی1و2 (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از سید مجتبی آقامیرسلیم که در 604 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید مجتبی آقامیرسلیم، کتاب‌های تئوری، کارایی و کاربردهای ماشین های الکتریکی(سروش پایا)، تئوری، کارآیی و کاربردهای ماشینهای الکتریکی(پیام کوثر)، ماشین های الکتریکی 1و2(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.