تاریخ معماری

گروه مولفان:
اگوست شوازی (نویسنده) | لطیف ابوالقاسمی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
تاریخ معماری عنوان کتابی است از اگوست شوازی با ترجمه‌ی لطیف ابوالقاسمی که در 772 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Histoire de l'architeeture. موضوع اصلی این کتاب معماری است.
قیمت کتاب
40,000 تومــان
موضوعات کتاب
معماری -- تاریخ