مبانی رفتار سازمانی [فرهنگ و مدیریت/3]

گروه مولفان:
استیون پی رابینز (نویسنده) | علی پارساییان (مترجم) | سید محمد اعرابی (مترجم)

ناشر:
دفتر پژوهشهای فرهنگی

درباره کتاب:
مبانی رفتار سازمانی [فرهنگ و مدیریت/3] عنوان کتابی است از استیون پی رابینز با ترجمه‌ی سید محمد اعرابی که در 449 صفحه و توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Essentials of organizational behavior.. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از استیون پی رابینز، کتاب‌های تصمیم گیری(تیسا)، رفتار سازمانی(نص)، راهنمای جامع تئوری سازمان(صفار)، تئوری سازمان(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
42,000 تومــان