فعالیت های تربیتی-اجتماعی و فوق برنامه

مولف:
محمد سلجوقی (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
فعالیت های تربیتی-اجتماعی و فوق برنامه عنوان کتابی است از محمد سلجوقی که در 242 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد سلجوقی، کتاب‌های مبانی و اصول سرپرستی(خدمات فرهنگی کرمان)، کار آفرینی(خدمات فرهنگی کرمان)، کارآفرینی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.