اصول و روش تدریس مفاهیم قرآن کریم

گروه مولفان:
جهانگیر امیری (نویسنده) | فاروق نعمتی (ویراستار) | سوسن جبری (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه رازی (کرمانشاه)

درباره کتاب:
اصول و روش تدریس مفاهیم قرآن کریم عنوان کتابی است از جهانگیر امیری که در 136 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. از جهانگیر امیری، کتاب تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
قرآن -- آموزش