راهنمای جوشکاری برای مقاوم سازی و تعمیر سازه های موجود (AWS D1. 7M)

گروه مولفان:
نرگس خاتون احمدی (نویسنده) | رضا ایمانیان نجف آبادی (نویسنده) | حمید تازیکه (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی جهان جام جم

درباره کتاب:
راهنمای جوشکاری برای مقاوم سازی و تعمیر سازه های موجود (AWS D1. 7M) عنوان کتابی است از نرگس خاتون احمدی که در 128 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی جهان جام جم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جوشکاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نرگس خاتون احمدی، کتاب‌های تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری(ارکان دانش)، راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری(ارکان دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,950 تومــان