راهنمای جوشکاری برای مقاوم سازی و تعمیر سازه های موجود (AWS D1. 7M)

گروه مولفان:
نرگس خاتون احمدی (نویسنده) | رضا ایمانیان نجف آبادی (نویسنده) | حمید تازیکه (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی جهان جام جم

درباره کتاب:
راهنمای جوشکاری برای مقاوم سازی و تعمیر سازه های موجود (AWS D1. 7M) عنوان کتابی است از نرگس خاتون احمدی که در 128 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی جهان جام جم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جوشکاری است. از نرگس خاتون احمدی، کتاب‌های تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری(ارکان دانش)، راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری(ارکان دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,950 تومــان