دینامیک گازها (واحدهای SI)

گروه مولفان:
جیمز ای. ا جان (نویسنده) | علی اکبر عالم رجبی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی اصفهان

درباره کتاب:
دینامیک گازها (واحدهای SI) عنوان کتابی است از جیمز ای. ا جان با ترجمه‌ی علی اکبر عالم رجبی که در 492 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Gas dynamics، 2nd ed، c1984. موضوع اصلی این کتاب گازها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جیمز ای. ا جان، کتاب‌های راهنما و حل دینامیک گازها(مرسل)، تشریح کامل مسایل دینامیک گازها(اطهران)، تشریح کامل مسائل دینامیک گازها جان و کیت(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,300 تومــان
موضوعات کتاب
گازها -- دینامیک