علوم تربیتی 2 (کتاب جامع ارشد)

گروه مولفان:
جواد تقوی سوره برق (نویسنده) | احترام عباس زاده (نویسنده) | نیر وهاب پور (نویسنده)

ناشر:
آراه

درباره کتاب:
علوم تربیتی 2 (کتاب جامع ارشد) عنوان کتابی است از نیر وهاب پور که در 650 صفحه و توسط انتشارات آراه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نیر وهاب پور، کتاب‌های مدیریت دولتی کتاب جامع ارشد(آراه)، مجموعه ی حسابداری(آراه)، دروس عمومی و مشترک مدیریت، کتاب جامع ارشد(آراه)، مدیریت بازرگانی(آراه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.