فرهنگ جامع علوم تربیتی و زمینه های وابسته (انگلیسی- فارسی)

مولف:
محمد رضا داورپناه (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
فرهنگ جامع علوم تربیتی و زمینه های وابسته (انگلیسی- فارسی) عنوان کتابی است از محمد رضا داورپناه که در 568 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا داورپناه، کتاب‌های اطلاعات و جامعه(چاپار)، ارتباط علمی(چاپار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.