بحران های اقتصادی و نقش بانک های مرکزی

مولف:
ضیاءالدین ضیایی (نویسنده)

ناشر:
نور علم

درباره کتاب:
بحران های اقتصادی و نقش بانک های مرکزی عنوان کتابی است از ضیاءالدین ضیایی که در 122 صفحه و توسط انتشارات نور علم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بحران مالی است.