مجموعه آثار فکاهی- طنز

مولف:
فرامرز آشنای قاسمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
مجموعه آثار فکاهی- طنز عنوان کتابی است از فرامرز آشنای قاسمی که در 188 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شوخی ها و بذله گویی های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرامرز آشنای قاسمی، کتاب‌های موتورهای احتراق داخلی(مهتاب)، فیزیک مکانیک(نوپردازان)، راه های کمک به کودک برای موفقیت در مدرسه زمان شروع از بدو تولد(آییژ)، ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.