واژه نامه ی تخصصی اخلاق اطلاعات و رایانش (انگلیسی- فارسی)[پژوهش های مربوط به حوزه های طرح تسما اخلاق فناوری اطلاعات/ 2]

مولف:
علیرضا ثقة الاسلامی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه قم

درباره کتاب:
واژه نامه ی تخصصی اخلاق اطلاعات و رایانش (انگلیسی- فارسی) [پژوهش های مربوط به حوزه های طرح تسما اخلاق فناوری اطلاعات/2] عنوان کتابی است از علیرضا ثقة الاسلامی که در 104 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه قم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا ثقة الاسلامی، کتاب‌های چالش های اخلاقی در عصر اطلاعات(چاپار)، درآمدی بر اخلاق اطلاعات(چاپار)، اخلاق رایانه(دانشگاه قم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.