بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی و نفتی با استفاده از روش بهینه سازی ممتیک

مولف:
ترانه جعفری بهبهانی (نویسنده)

ناشر:
اندیشه های گوهربار

درباره کتاب:
بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی و نفتی با استفاده از روش بهینه سازی ممتیک عنوان کتابی است از ترانه جعفری بهبهانی که در 140 صفحه و توسط انتشارات اندیشه های گوهربار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. از ترانه جعفری بهبهانی، کتاب تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی-سیال(اندیشه های گوهربار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.