آموزش کشت بافت گیاهی در منزل

مولف:
محمد رضا عبدالکریم زاده (نویسنده)

ناشر:
مرسل

درباره کتاب:
آموزش کشت بافت گیاهی در منزل عنوان کتابی است از محمد رضا عبدالکریم زاده که در 72 صفحه و توسط انتشارات مرسل در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بافت شناسی گیاهی است. از محمد رضا عبدالکریم زاده، کتاب‌های راهنمای سبزیکاری(مرسل)، تجربه های گلخانه داری(مرسل)، هر آنچه یک گلخانه دار باید بداند(مرسل)، راهنمای تغذیه خیار گلخانه ای(مرسل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.