مدیریت در ورزش (مبانی و کاربردها)

گروه مولفان:
بانی ال. پارک هاوس (نویسنده) | رضا محمدکاظمی (نویسنده) | عباس نظریان (نویسنده) | فرزاد زیویار (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
مدیریت در ورزش (مبانی و کاربردها) عنوان کتابی است از رضا محمدکاظمی که در 538 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The management of sport: its foundation and application، 3rd ed. 2001. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا محمدکاظمی، کتاب‌های کارآفرینی و گردشگری(کتابخانه فرهنگ)، تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر(کتابخانه فرهنگ)، بازاریابی خدمات(آثار فکر)، اقتصاد ورزش(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان