فرهنگ دو سویه واژگان ترکی صفاشهر

گروه مولفان:
کاووس حسن لی (نویسنده) | خسرو رشیدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
فرهنگ دو سویه واژگان ترکی صفاشهر عنوان کتابی است از کاووس حسن لی که در 250 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکی خلجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاووس حسن لی، کتاب‌های دیگرگونه خوانی متون گذشته(علم)، مثنوی اشترنامه(زوار)، گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران(نشر ثالث)، دکمه های گیج(کتاب کوله پشتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.