فرهنگ دو سویه واژگان ترکی صفاشهر

گروه مولفان:
کاووس حسن لی (نویسنده) | خسرو رشیدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
فرهنگ دو سویه واژگان ترکی صفاشهر عنوان کتابی است از کاووس حسن لی که در 250 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکی خلجی است. از کاووس حسن لی، کتاب‌های دیگرگونه خوانی متون گذشته(علم)، مثنوی اشترنامه(زوار)، گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران(نشر ثالث)، دکمه های گیج(کتاب کوله پشتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.