مقدمه ای بر بیومراد

گروه مولفان:
جون بو پارک (نویسنده) | ردریک لکیز (نویسنده) | محمد حسین فتحی (مترجم) | وجیه السادات مرتضوی (مترجم)

ناشر:
ارکان

درباره کتاب:
مقدمه ای بر بیومراد عنوان کتابی است از جون بو پارک با ترجمه‌ی محمد حسین فتحی که در 344 صفحه و توسط انتشارات ارکان در سال 1381 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Biomateuals: an introclnction. موضوع اصلی این کتاب مواد زیست پزشکی است. از جون بو پارک، کتاب بیومتریالها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان
موضوعات کتاب
مواد زیست پزشکی