مدیریت شبکه های کامپیوتری -جلد 1

گروه مولفان:
کیارش میزانیان (نویسنده) | علی رضا کریمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
مدیریت شبکه های کامپیوتری -جلد1 عنوان کتابی است از علی رضا کریمی که در 364 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شبکه های کامپیوتری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی رضا کریمی، کتاب‌های خوشا به حال عمو اسماعیل(پاسارگاد)، خوشگل رنگی(پاسارگاد)، مورچه، کوچه، کلوچه(پاسارگاد)، مامان مرغابی(پاسارگاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.