مدیریت شبکه های کامپیوتری -جلد 1

گروه مولفان:
کیارش میزانیان (نویسنده) | علی رضا کریمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
مدیریت شبکه های کامپیوتری -جلد1 عنوان کتابی است از علی رضا کریمی که در 364 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شبکه های کامپیوتری است. از علی رضا کریمی، کتاب‌های خوشا به حال عمو اسماعیل(پاسارگاد)، خوشگل رنگی(پاسارگاد)، مورچه، کوچه، کلوچه(پاسارگاد)، مامان مرغابی(پاسارگاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.