نقشه کشی صنعتی 1

مولف:
کیوان میرزایی فشالمی (نویسنده)

ناشر:
سرافرازان البرز

درباره کتاب:
نقشه کشی صنعتی 1 عنوان کتابی است از کیوان میرزایی فشالمی که در 232 صفحه و توسط انتشارات سرافرازان البرز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.