الکترومغناطیس -جلد 2 (مغناطیس ساکن)

مولف:
همایون عریضی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
الکترومغناطیس -جلد2 (مغناطیس ساکن) عنوان کتابی است از همایون عریضی که در 486 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الکترومغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از همایون عریضی، کتاب‌های تحلیل و طراحی آنتن(دانشگاه علم و صنعت ایران)، میدانها و امواج(دانشگاه علم و صنعت ایران)، میدانهای الکترومغناطیسی متناوب(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.