شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان:
دانیل هریس (نویسنده) | حسن قاضی عسکر (نویسنده) | علی اصغر انصافی (مترجم) | حسن رحیمی منصور (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی اصفهان

درباره کتاب:
شیمی تجزیه کمی -جلد1 عنوان کتابی است از دانیل هریس با ترجمه‌ی حسن رحیمی منصور که در 634 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Quantitative chemical analysis volome one.. موضوع اصلی این کتاب شیمی تجزیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دانیل هریس، کتاب‌های شیمی تجزیه کمی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، رهیافت شیمی تجزیه کمی هریس(مکاتیب)، شیمی تجزیه کمی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,600 تومــان
موضوعات کتاب
شیمی تجزیه -- کمی