تظاهر به دانش (در نقد و بررسی اقتصاد و مدیریت)

مولف:
سهراب خلیلی شورینی (نویسنده)

ناشر:
گل آفتاب

درباره کتاب:
تظاهر به دانش (در نقد و بررسی اقتصاد و مدیریت) عنوان کتابی است از سهراب خلیلی شورینی که در 384 صفحه و توسط انتشارات گل آفتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سهراب خلیلی شورینی، کتاب‌های برنامه ریزی تعاملی(نشر مرکز)، مدیریت دولتی نوین(مروارید)، استراتژی چیست؟(اندیشه های گوهربار)، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک(یادواره کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.