تظاهر به دانش (در نقد و بررسی اقتصاد و مدیریت)

مولف:
سهراب خلیلی شورینی (نویسنده)

ناشر:
گل آفتاب

درباره کتاب:
تظاهر به دانش (در نقد و بررسی اقتصاد و مدیریت) عنوان کتابی است از سهراب خلیلی شورینی که در 384 صفحه و توسط انتشارات گل آفتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد مدیریت است. از سهراب خلیلی شورینی، کتاب‌های برنامه ریزی تعاملی(نشر مرکز)، مدیریت دولتی نوین(مروارید)، استراتژی چیست؟(اندیشه های گوهربار)، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک(یادواره کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.