مبانی اتصالات لوله کشی [مجموعه کتاب های آموزشی نفت و گاز موسسه ی ای پی آی]

گروه مولفان:
جان ام. واگنر (نویسنده) | مالک جعفری فشارکی (مترجم) | مراد سیف (مترجم)

ناشر:
شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

درباره کتاب:
مبانی اتصالات لوله کشی [مجموعه کتاب های آموزشی نفت و گاز موسسه ی ای پی آی] عنوان کتابی است از جان ام. واگنر با ترجمه‌ی مالک جعفری فشارکی که در 96 صفحه و توسط انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Pipe fitting basics، 1994. موضوع اصلی این کتاب لوله کشی آب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان ام. واگنر، کتاب‌های تیوبینگ(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، تبدیل کاتالیستی(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، آتش نشانی و برنامه ریزی پیشگیرانه(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، مقدمه ای بر اریفیس مترها و نمودارهای آنها(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.